Seaside singers är körsång för alla i Lomma. Nu erbjuder vi också individuell sång- och pianoundervisning i Bjärred. Under hösten 2019 planerar vi också starta barnkör i Bjärred. 

LOMMA POPKÖR

SÅNGLEKTIONER

BARNKÖR

Seaside kids Bjärred. En superhäftig kör fylld av sång, dans och ruskigt bra musik! 

Släpp loss på jobbet och låt körsången utveckla ert team eller grupp. 

FAMILJEKÖR

Sjung tillsammans hela familjen, ta med farmor och morfar också!

Utveckla dina pianistiska färdigheter med vår pianopedagog Tea-Louice. Endast enskilda lektioner. 

VARFÖR SJUNGA KÖR?

 

Förbättrad hälsa

Att sjunga frigör dopaminet och ökar ditt välmående. Forskning har på senare år hittat många bevis på att körsång till exempel stärker immunförsvaret. 

Gemensamt skapande

Att sjunga tillsammas ökar känslan av av att vi skapar något i gemenskap med andra, som i sin tur är en källa till hälsa och lust. 

Träna hjärnan

Körsång och andra typer av musicerande aktiverar flera olika delar av hjärnan. Då tränas vår hjärna likt andra muskler i kroppen. 

Vi får dig att sjunga ut!