om oss på Seaside singers

Om SEASIDE SINGERS 

Tea-Louice Beurling

Tea-Louice är eldsjälen och drivkraften bakom kören Seaside singers Lomma popkör. Med en outtröttlig energi inspirerar hon alla sångare i kören att nå höjder de inte trodde var möjliga. Tea-Louice har ett entusiastiskt sätt att leda kören som sprider glädje och energi. 

Tommy Wallström

är vår professionella sångcoach. Tommy har lång erfarenhet av att coacha både individuell sång och körer. Han har en förmåga att få sångarna att hitta djupet och grunden i sin sångröst. Han är en av sex sångare i världsberömda Vocal Six

Är du intresserad av individuell sångundervisning och eller röstcoachning se tommywallstrom.se

Uppdragsgivare


SEASIDE SINGERS och GDPR

Varifrån kommer de personuppgifter som SEASIDE SINGERS behandlar?
De personuppgifter som SEASIDE SINGERS samlar in och hanterar hämtas direkt från dig som medlem eller som deltagare i den verksamhet som bedrivs av oss. 

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar SEASIDE SINGERS?
De personuppgifter SEASIDE SINGERS behandlar kan delas in i olika kategorier:
- Medlemsuppgifter (namn och adressuppgifter, e-post, födelseår, körtillhörighet, inloggningsuppgifter medlemssidor).
- Verksamhetsrelaterade personuppgifter (innefattande t.ex. kursanmälningar, namn och kontaktuppgifter).

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?
Alla personuppgifter som SEASIDE SINGERS samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i SEASIDE SINGERS verksamhet. Exempel på sådana behov är bland annat administration av medlemsregister och andra former av kommunikation till dig som medlem. 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
SEASIDE SINGERS lämnar inte ut dina personuppgifter till externa företag och organisationer utan din tillåtelse. Dina personuppgifter lämnas endast ut till externa parter för t.ex. utnyttjande av medlemsförmåner, eller vid beställning av kurser/resor/hotell. Om du vill få närmare information om de externa parter som dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till kan du kontakta oss.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten. För personuppgifter kopplade till kursverksamhet och liknade kommer dessa endast att sparas till och med att verksamheten genomförts och aviserade eller fakturerade avgifter erlagts. Kunduppgifter sparas i tre år efter senaste inbetalning. 

Var behandlas dina personuppgifter?
SEASIDE SINGERS lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige.

Dina rättigheter
- Rätten att bli informerad. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som SEASIDE SINGERS har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om du som registrerad motsätter dig viss behandling av dina personuppgifter som är baserad på SEASIDE SINGERS berättigade intresse, kan du invända mot det genom att skriftligen meddela detta till tea@seasidesingers.se. 

- Rätten att få information korrigerad. Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta tea@seasidesingers.se.

- Rätten att bli raderad. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att SEASIDE SINGERS begränsar behandlingen av uppgifterna i fråga.

Om oss på Seaside singers